Snabb uppdatering (Master och publikation)

Om den här bloggen nu har några läsare (tveksamt…) så kan jag ta tillfället i akt att både uppdatera och skryta lite: avslutade nyligen min Master i PF med en VG-uppsats. Fick en vecka senare också beskedet att mitt bidrag till den här antologin accepterats för publikation. Den kommer i höst. Är emellertid osäker på...

Ännu en paus

Terminen börjar så sakteliga dra igång och jag ska nu skriva Masteruppsats. Dessutom har jag blivit inblandad i att ha hand om ett par administrativa projekt på institutionen. Men samtidigt så hade det varit trevligt att ha åtminstone någon form av liv på sidan om allt det filosofiska arbetet. Därför lägger jag bloggandet på is....

Rationalism? 2013?

Jag har inte ägnat mig åt så mycket aktivt tänkande under den sista månaden, utan snarare haft (någonting i stil med) semester och då sovit, druckit snobbigt öl, läst skönlitteratur och fenomenologi, funderat på min framtid, och sysslat med andra aktiviteter som pretentiösa 20-någontingåringar kan tänkas ägna sig åt. Jag har dock också haft en...

Anglofon filosofi och objektivitet

Ovanstående titel är otydlig. Ska jag argumentera metafilosofi? Eller ska jag låtsas vara någon sorts Brian Leiter-figur som gör upp med partilinjekontinentalism? Svaret är, i viss mån, både och, men bara synnerligen sekundärt. Jag tänker istället framförallt säga en del om rådande debattillstånd inom (framförallt) den anglofona filosofin i frågan om objektivitet och relativism. Det kommer...

Enough of Epistemology

I have worked on and developed several epistemological and methodological views and theses during the last few years. Not all of them are prima facie compatible, however. Here, I want to show that, in fact, they are, and thus complete some parts of the picture. I do this by taking on some apparent inconsistencies one by one, in...

Neo-Kantianism: Old and New and New and Old

Yesterday, I borrowed a book[1] from a friend (who is a cognitive neuroscientist-cum-philosopher and enamoured with Ernst Cassirer) about the original neo-Kantian movement that took place in Germany (and beyond) roughly a century ago. And in this blog post I have nothing very substantive to say about it – I just want to report the...

Representation and Integrated Information -what are the connections?

Here follows the most recent draft of my paper which I recently presented at the higher seminar in theoretical philosophy at Gothenburg university’s department of philosophy. It is also the basis for my upcoming talk at the Swedish Congress of Philosophy (“Filosofidagarna”) in june. All feedback is most welcome!   Information Integration Theory (IIT) is a neuroscientific theory...

Hårresande forskningssociologiskt rön

Det har länge varit känt att styrkan sitter i håret. Forskare har nu under kontrollerade tankeexperiment funnit var i metaetikers hår som deras styrka sitter. Det visade sig vara i deras kluvna hårstrån. R.M. Hare-Cutt, sedan ett decennium död metaetiker och professor vid Oxford University, kommenterar: - Detta resultat var inte oväntat men det är...

Själens cancer som Stockholmssyndrom

Vanligtvis brukar den här bloggen ägnas åt (vad vi kan kalla…) mindre dagsaktuella frågor. Men jag gör nu ett undantag då jag blev oerhört illa berörd av en konservativ ledarartikel i Nya Wermlands-Tidningen som nyss dök upp och gjorde en runda på Facebook, där den både hade konservativa försvarare och progressiva belackare. Den förtjänar ett...

Moral Theory and Moral Guidance

One recurrent theme in moral philosophy is the conflict between theory and practice. It is, inter alia, prevalent in the features on which one focuses when doing metaethics, it is prevalent in conflicts between theory-driven approaches – e.g.  (neo-)Kantian or utilitarian, that focus on formulating abstract principles – and practice-driven approaches – e.g. neo-Aristotelian ones,...

Can You Count on the Implausible Pointlessness of Counting Plausibility Points?

A fairly common – although far from the only – argumentative strategy in metaethics is to round up the various positions there are on some topic, argue that they fail on one point or another, and then defend one’s own preferred view in virtue of others’ failures.[1] Perhaps one or two positive arguments for one’s...

En återkomst och en fråga

Det är dags att börja skriva igen efter tre månaders paus. Förhoppningsvis ska jag ha tid att få lite mer skrivet nu under våren. Som en fortsättning på tidigare teman kommer det mesta att handla om metaetik och metafilosofi (och därför också om min nya käpphäst – metametaetik) samt en del om mer samtida frågor....