☐ Swedish Topics

Möjlig falsifiering av Tononis informationsteori

Jag har tidigare skrivit om Tononi’s Information Integration Theory (IIT). Detta är en förklaring av hjärnans medvetandefunktioner som går ut på att medvetandet är baserat på integrerad information. Enligt Tononi så uppstår medvetande genom denna förmåga hos hjärnan att hantera en oerhört stor mängd information kombinerat med integrationen av denna information. Alltså: Ett medvetet system...

Är medvetandet baserat på integrerad information?

Den neurovetenskapliga teori som min avhandling kretsar kring är Giulio Tononis Integration Information Theory of Consciousness. Mitt avhandlingsprojekt består i att i en serie artiklar analysera denna teori ur olika filosofiska vinklar, och min intention är att redogöra för en del av detta arbete här. Först en sammanfattning av vad Tononis teori går ut på:...

Bickhard verkar vara något på spåret

Det har varit lite glest mellan inläggen här på sistone då jag varit nergrävd i informationsinsamlingen inför min första artikel till avhandlingen. Som så ofta förr så återkommer jag till fenomenet representation; hur kan någonting representera någonting annat, och vad menas egentligen med detta, rent ontologiskt? Det är en oerhört viktig pusselbit att förstå om...

Vetenskap är inte vår tids religion

Under en tillställning i helgen kom diskussionen in på den gamla debatten om religion kontra vetenskap och dess förmodade likheter. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att här på bloggen göra några korta noteringar om vanliga missförstånd som florerar rörande denna fråga (inte nödvändigtvis uppfattningar som mina diskussionskamrater hade, utan vanliga sådana rent allmänt)....

Är subjektiva upplevelser oåtkomliga för vetenskapen?

Läser i SvD om Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, som talar om att psykiatrin har två sidor, en naturvetenskaplig och en humanistisk. Med detta menar han att psykiatrin, förutom att vara en vetenskap inriktad på att bota sjukdomar, ”alltid haft en humanistisk sida, som inte främst ser patienten som någon med en...

Tänkande utanför hjärnan? Lärandeteori på tveksamma externalistiska grunder

I Pedagogiska Magasinet återfinns Susanna Salmijärvi och Joel Andrés eminenta kritik av Roger Säljös pedagogiska teori ”det sociokulturella perspektivet”. Detta är, efter vad jag förstår, en teori som är populär på många lärarutbildningar idag och dess huvudsakliga karakteristik är lärandesituationers sociala aspekter. Själva de grundläggande tankegångarna är väldigt abstrakta till sin natur och en smula...

IBMs dator ställer upp i frågetävlingar -är de tänkande maskinerna här?

Läser lite varstans på nätet om IBMs nya superdator Watson som ställer upp som tävlande i frågesporten Jeopardy. Detta är något som har skapat mycket uppståndelse hos lyriska forskare inom artificiell intelligens som tar till fraser som ”a historic moment” och liknande, och beskriver datorn som en riktig frågesportsmästare, programmerad under flera år med en...

Bakgrund till nutida medvetandeforskning

Hur kommer det sig att vi är varelser som är medvetna om omvärlden? Vi har sinnesintryck som vi kan reflektera över, vi kan tänka, fantisera, skapa inre bilder, drömma och så vidare. Hur är allt detta möjligt? Hur kan hjärnans ”maskineri” åstadkomma allt detta? Vetenskapliga frågor rörande det här diskuteras idag på många olika håll,...

Är religion verkligen nyttigt?

Bör vi tro på Gud för att det är nyttigt att göra det? Jackie Jakubowski diskuterar denna fråga i sin essä ”Och människan skapade Gud” (införd i DN den 17:e januari 07). Detta genom sin kritik av boken ”The God Delusion” i vilken författaren Richard Dawkins argumenterar för uppfattningen att ateism är den enda hållbara...