Medvetandeforskning

Möjlig falsifiering av Tononis informationsteori

Jag har tidigare skrivit om Tononi’s Information Integration Theory (IIT). Detta är en förklaring av hjärnans medvetandefunktioner som går ut på att medvetandet är baserat på integrerad information. Enligt Tononi så uppstår medvetande genom denna förmåga hos hjärnan att hantera en oerhört stor mängd information kombinerat med integrationen av denna information. Alltså: Ett medvetet system...

Är medvetandet baserat på integrerad information?

Den neurovetenskapliga teori som min avhandling kretsar kring är Giulio Tononis Integration Information Theory of Consciousness. Mitt avhandlingsprojekt består i att i en serie artiklar analysera denna teori ur olika filosofiska vinklar, och min intention är att redogöra för en del av detta arbete här. Först en sammanfattning av vad Tononis teori går ut på:...

Bakgrund till nutida medvetandeforskning

Hur kommer det sig att vi är varelser som är medvetna om omvärlden? Vi har sinnesintryck som vi kan reflektera över, vi kan tänka, fantisera, skapa inre bilder, drömma och så vidare. Hur är allt detta möjligt? Hur kan hjärnans ”maskineri” åstadkomma allt detta? Vetenskapliga frågor rörande det här diskuteras idag på många olika håll,...