I Pedagogiska Magasinet återfinns Susanna Salmijärvi och Joel Andrés eminenta kritik av Roger Säljös pedagogiska teori ”det sociokulturella perspektivet”. Detta är, efter vad jag förstår, en teori som är populär på många lärarutbildningar idag och dess huvudsakliga karakteristik är lärandesituationers sociala aspekter. Själva de grundläggande tankegångarna är väldigt abstrakta till sin natur och en smula...