Monthly archive februari, 2011

Tänkande utanför hjärnan? Lärandeteori på tveksamma externalistiska grunder

I Pedagogiska Magasinet återfinns Susanna Salmijärvi och Joel Andrés eminenta kritik av Roger Säljös pedagogiska teori ”det sociokulturella perspektivet”. Detta är, efter vad jag förstår, en teori som är populär på många lärarutbildningar idag och dess huvudsakliga karakteristik är lärandesituationers sociala aspekter. Själva de grundläggande tankegångarna är väldigt abstrakta till sin natur och en smula...

IBMs dator ställer upp i frågetävlingar -är de tänkande maskinerna här?

Läser lite varstans på nätet om IBMs nya superdator Watson som ställer upp som tävlande i frågesporten Jeopardy. Detta är något som har skapat mycket uppståndelse hos lyriska forskare inom artificiell intelligens som tar till fraser som ”a historic moment” och liknande, och beskriver datorn som en riktig frågesportsmästare, programmerad under flera år med en...

Bakgrund till nutida medvetandeforskning

Hur kommer det sig att vi är varelser som är medvetna om omvärlden? Vi har sinnesintryck som vi kan reflektera över, vi kan tänka, fantisera, skapa inre bilder, drömma och så vidare. Hur är allt detta möjligt? Hur kan hjärnans ”maskineri” åstadkomma allt detta? Vetenskapliga frågor rörande det här diskuteras idag på många olika håll,...