Läser i SvD om Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, som talar om att psykiatrin har två sidor, en naturvetenskaplig och en humanistisk. Med detta menar han att psykiatrin, förutom att vara en vetenskap inriktad på att bota sjukdomar, ”alltid haft en humanistisk sida, som inte främst ser patienten som någon med en...