Under en tillställning i helgen kom diskussionen in på den gamla debatten om religion kontra vetenskap och dess förmodade likheter. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att här på bloggen göra några korta noteringar om vanliga missförstånd som florerar rörande denna fråga (inte nödvändigtvis uppfattningar som mina diskussionskamrater hade, utan vanliga sådana rent allmänt)....