Den neurovetenskapliga teori som min avhandling kretsar kring är Giulio Tononis Integration Information Theory of Consciousness. Mitt avhandlingsprojekt består i att i en serie artiklar analysera denna teori ur olika filosofiska vinklar, och min intention är att redogöra för en del av detta arbete här. Först en sammanfattning av vad Tononis teori går ut på:...