Jag har tidigare skrivit om Tononi’s Information Integration Theory (IIT). Detta är en förklaring av hjärnans medvetandefunktioner som går ut på att medvetandet är baserat på integrerad information. Enligt Tononi så uppstår medvetande genom denna förmåga hos hjärnan att hantera en oerhört stor mängd information kombinerat med integrationen av denna information. Alltså: Ett medvetet system...