Bör vi tro på Gud för att det är nyttigt att göra det? Jackie Jakubowski diskuterar denna fråga i sin essä ”Och människan skapade Gud” (införd i DN den 17:e januari 07). Detta genom sin kritik av boken ”The God Delusion” i vilken författaren Richard Dawkins argumenterar för uppfattningen att ateism är den enda hållbara...