Posts tagged "religion"

Vetenskap är inte vår tids religion

Under en tillställning i helgen kom diskussionen in på den gamla debatten om religion kontra vetenskap och dess förmodade likheter. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att här på bloggen göra några korta noteringar om vanliga missförstånd som florerar rörande denna fråga (inte nödvändigtvis uppfattningar som mina diskussionskamrater hade, utan vanliga sådana rent allmänt)....

Är religion verkligen nyttigt?

Bör vi tro på Gud för att det är nyttigt att göra det? Jackie Jakubowski diskuterar denna fråga i sin essä ”Och människan skapade Gud” (införd i DN den 17:e januari 07). Detta genom sin kritik av boken ”The God Delusion” i vilken författaren Richard Dawkins argumenterar för uppfattningen att ateism är den enda hållbara...