Posts tagged "vetenskap"

Vetenskap är inte vår tids religion

Under en tillställning i helgen kom diskussionen in på den gamla debatten om religion kontra vetenskap och dess förmodade likheter. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att här på bloggen göra några korta noteringar om vanliga missförstånd som florerar rörande denna fråga (inte nödvändigtvis uppfattningar som mina diskussionskamrater hade, utan vanliga sådana rent allmänt)....

Är subjektiva upplevelser oåtkomliga för vetenskapen?

Läser i SvD om Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, som talar om att psykiatrin har två sidor, en naturvetenskaplig och en humanistisk. Med detta menar han att psykiatrin, förutom att vara en vetenskap inriktad på att bota sjukdomar, ”alltid haft en humanistisk sida, som inte främst ser patienten som någon med en...